Οι οίκοι μας!

Που απευθυνόμαστε

Βασικές κατηγορίες κλάδων, ανάλογα με τα προϊόντα που διαθέτουμε
   
ΤΟΜΕΑΣ Προϊόντα και Υπηρεσίες ΟΙΚΟΙ
ΟΙΚΙΑΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
(Tουρισμός - Εστίαση - Cafe Bar - Restaurants - Hotels -
Οικίες - Εξοχικά)
Συστήματα, φίλτρα και αναλώσιμα Επεξεργασίας Νερού,
φίλτρανση και αποσκλήρυνση,
συστήματα UV
 • PENTAIR
 • CLEVERFILTER
 • TIGER

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(Τροφίμων, Ποτών/Αναψυκτικών, Γάλακτος, Φαρμάκων, Καλλυντικών, Πετρελαίων &

Διυλιστηρίων, Αποβλήτων)

Αναμικτήρες, ομογενοποιητές, φίλτρα υγρών, πεπιεσμένων αερίων, ελαίου, επεξεργασία νερού, αντλίες,  εργαστήρια

 • SILVERSON
 • PORVAIR
 • OXFORD FILTRATION
 • ULTRAFILTER
 • PENTAIR
 • FST
 • TIGER

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(Άρδευση, Απόβλητα, Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία,

Μελισσοκομία)

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Φίλτρα, αντλίες και εξοπλισμός
 • MILLER LEAMAN
 • FST
Za studioZa studio