Νέα συνεργασία!

Που απευθυνόμαστε

Βασικές κατηγορίες κλάδων, ανάλογα με τα προϊόντα που διαθέτουμε
   
ΤΟΜΕΑΣ Προϊόντα και Υπηρεσίες ΟΙΚΟΙ
ΟΙΚΙΑΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
(Tουρισμός - Εστίαση - Cafe Bar - Restaurants - Hotels -
Οικίες - Εξοχικά)
Συστήματα, φίλτρα και αναλώσιμα
Επεξεργασίας Νερού,

φίλτρανση και αποσκλήρυνση,
συστήματα UV
 • PENTAIR
 • CLEVERFILTER
 • INDION
 • TIGER

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(Τροφίμων, Ποτών/Αναψυκτικών, Γάλακτος, Φαρμάκων, Καλλυντικών,
Πετρελαίων & Διυλιστηρίων,
Αποβλήτων)

Αναμικτήρες,

ομογενοποιητές,

φίλτρα υγρών,

πεπιεσμένων αερίων,

ελαίου,

επεξεργασία νερού,

αντλίες,

εργαστήρια

 

 • SILVERSON
 • PORVAIR
 • OXFORD FILTRATION
 • ULTRAFILTER
 • PENTAIR
 • FST
 • INDION
 • TIGER

ΑΓΡΟΤΙΚH ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

(Άρδευση, Απόβλητα,
Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία,
Μελισσοκομία)

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Φίλτρα, αντλίες και εξοπλισμός
 • MILLER LEAMAN
 • FST
Za studioZa studio